RSS

Wednesday, March 30, 2011

Dakwah


1.) Demi Allah seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu maka (ganjarannya )itu lebih baik dari kalian mendapatkan unta merah(Hr Muslim)


2.) Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun (HR Muslim) 

Tuesday, March 29, 2011

Zikir

Petikan dari Al-Quran berkenaan dengan zikir:

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak- banyaknya? (Al-Ahzab: 41)

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan meyebut nama) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu? (Al-Baqoroh: 200)

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring? (Ali-Imran: 191)

Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar? (Al-Ahzab 35) 


1.) Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda, "Barangsiapa yang membaca subhanallah setiap selesai shalat 33 x membaca alhamdulillah 33 x, membaca Allahu Akbar 33x hingga menjadi 99. beliau bersabda lalu disempurnakan menjadi seratus dengan Laa ilaha illallah wahdahu' laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli Syaiin qadir, diampuni dosanya sekalipun seperti buih lautan. (HR. Muslim).
2.) Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barangsiapa membaca: La ilaha lillallah wahdahu la syari?kalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli Syaiin qadir, dalam sehari seratus kali, maka sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dituliskan baginya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus kesalahan. Bacaan tersebut menjadi penghalang baginya dari syetan pada hari itu hingga sore hari. Tidak ada yang menghadirkan yang lebih utama daripada yang dia hadirkan kecuali orang yang lebih banyak membacanya daripadanya." (HR. Bukhari)
3.) Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda, barangsiapa yang membaca subhanallah wabihamdihi pada satu hari seratus kali, dihapuskan kesalahannya sekalipun seperti buih lautan. (HR. Bukhari)
4.) Dari Utsman bin Affan r.a. dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak ada seorang hamba pun yang membaca setiap pagi dan sore setiap malam: bismillah l? yadhurruhu ma'asmihi syaiun fil Ardhi wa l? fis sam?-I wahuwas sam?ul al?m. Tiga kali maka tidak akan ada yang memudhuaratkannya sesuatu pun." (HR. Tirmdzi).
5.) Busairoh RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Kalian wajib membaca tasbih, tahlil dan taqdis. Dan hitunglah menggunakan ruas jari tanganmu karena jari-jari tersebut akan ditanyai dan diajak bicara, dan janganlah kalian lalai maka kalian akan melupakan rahmat Allah" (HR Tirmidzi dan Abu Daud)  

Monday, March 28, 2011

Amal
1.) Dari Abu Dzar r.a. ia berkata; Nabi SAW  bersabda; diperlihatkan  kepadaku amal-amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang jelek, aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik, diantaranya menghilangkan ganguan dari jalan, dan aku mendapatkan  dalam kelompok  perbuatan yang jelek diantaranya, hingus yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi atau dibuang (HR Muslim)

2.)Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash r.a, ia berkata Rasulullah SAW bersabda;"ada empat puluh perbuatan, dan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya, dan siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara empat puluh itu hanya mengharapkan  pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, nescaya Allah akan memasukannya ke dalam  syurga kerana amalnya (HR Bukhari)

3.)Dari Aisyah r.a ia bekata ; sesungguhnya Nabi SAW masuk kerumah Aisyah waktu itu ada seorang perempuan, dan beliau bertanya; siapakah dia? Aisyah menjawab; ini adalah si fulanah yang terkenal salatnya. Nabi bersabda ; 'wahai fulanah beramallah sesuai dengan kemampuanmu, Demi Allah dia tidak akan jemu menerima amalanmu , sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu, sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah iaitu yang dikerjakan secara terus-menerus (Hr Bukhari dan Muslim)

4.)Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda; sesungguhnya agama itu mudah dan siapa saja yang mempersulitkannya agama maka ia akan kalah; oleh kerana itu sedang- sedanglah dekatkan diri kalian (kepada Allah) dan bersuka hatilah kalian serta pergunakanlah waktu pagi dan petang serta sedikit dari waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah (HR Bukhari)

5.) Dari Abu Juhaiffah Wahab bin Abdullah r.a, ia berkata; Nabi SAW mempersaudarakan Salman dan Abu Darda; tatkala Salman berkunjung ke rumah Abu Darda ia mendapatkan Umu Darda sedangkan mengenakan pakaian kerja, lantas Salman bertanya , mengapa kamu tidak berhias ? Ummu Darda menjawab ; Abu Darda sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan duniawi, kemudian Abu Darda datang dan dihidangkanlah makanan, berkata kepada Salman ; silalahkan makan saya sedang berpuasa, Salman menjawab,; saya tidak akan makan sebelum engkau makan, maka Abu Darda pun makan. Di malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan salat malam, maka Salman berkata kepadanya  ' tidurlah , maka Abu Darda pun tidur kembali, ketika Abu Darda bangun pula untuk mengerjakan  solat malam, namun Salman berkata kepadanya ' tidurlah ' kemudina di akhir malam Salman berkata ' Bangunlah, kita salat bersama-sama, dan Salman berkata pula kepadanya, 'sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu ada hak, maka penuhilah semuanya , kemudia Nabi SAW  datang dan Salman menceritakan  apa saja yang baru terjadi, maka beliau memutuskan "Salman benar" (HR Bukhari)

Sunday, March 27, 2011

Rahmat Allah


1. Dari Umar Al Khathab r.a.  ia berkata ; beberapa orang  tawanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW , tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya, setiap ia melihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu diangkat dan disusuinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya; Apakah kamu berpendapat bahawa perempuan  ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab; Demi Allah tidak; beliau bersabda; Allah lebih sayang kepada hamba-Nya melebihi sayangnya perempuan itu kepada anaknya (Hr Bukhari dan Muslim)

2. Dari Abu Hurairah r.a.  ia berkata ; Rasulullah SAW bersabda; tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu  kitab, kitab itu berada di sisiNya di atas "Arasy, bertuliskan ; Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku (Hr Bukhari dan Muslim)

3. Dari Abu Hurairah r.a.  ia berkata ; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda; Allah telah menjadikan rahmat itu seratus bahagian. sembilan puluh sembilan ditahan disisi-Nya, satu bahagian Ia turunkan ke bumi, dari satu bahagian itulah semua makhluk saling menyayangi sampai binatang itu mengangkat kakinya kerana khuwatir dipijak anaknya;
Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya Allah mempunyai seratus rahmat dan ia menurunkan satu di antaranya itu untuk jin, manusia, binatang dan serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mempunya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang sembilan puluh sembilan itu, Allah menyimpannya untuk diberikan pada hari kiamat, sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambaNya (Hr Bukhari dan muslim)

Saturday, March 26, 2011

Cinta Allah1.) Layak mendapatkan cinta-Ku bagi orang yang saling mencintai karena-Ku. Orang yang saling mencintai karena-Ku(di hari kiamat) akan ditempatkan di menara dari cahaya, tempat yang diingini oleh para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada (Shahih jami)


2.) Sesungguhnyha Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat: Mana orang yang saling mencintai karena kebesaran Ku, hari ini Aku akan menaungi mereka pada saat tidak ada naungan selain naungan-Ku (HR muslim)


3.) Siapa yang ingin merasakan lazatnya iman maka cintailah seseorang hanya karena Allah(HR Muslim)

4.) Abu Hamzah, anas bin Malik r.a. menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tidak sempurna iman seseorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri (HR bukhari dan muslim)

Berbakti

Hadis riwayat   Asma ra., ia berkata:
Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, ibuku (seorang musyrik) datang kepadaku mengharap bakti dariku. Apakah aku harus berbakti kepadanya? Rasulullah saw. bersabda: Ya Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim [Bahasa Arab saja]: 1670Dari Usair bin Amr, ada yang mengatakan bahawa ia adalah bin Jabir - dengan dhammahnya hamzah dan fathahnya sin muhmalah, katanya: "Umar bin Alkhaththab ketika didatangi oleh sepasukan pembantu - dalam peperangan - dari golongan penduduk Yaman, lalu ia bertanya kepada mereka: "Adakah di antaramu semua seorang yang bernama Uwais bin 'Amir?" Akhirnya sampailah Uwais itu ada di mukanya, lalu Umar bertanya: "Adakah anda bernama Uwais." Uwais menjawab: "Ya." Ia bertanya lagi: "Benarkah dari keturunan kabilah Murad dari lingkungan suku Qaran?" Ia menjawab: "Ya." Ia bertanya pula: "Adakah anda mempunyai penyakit supak, kemudian anda sembuh daripadanya, kecuali hanya di suatu tempat sebesar wang dirham?" Ia menjawab: "Ya." Ia bertanya lagi: "Adakah anda mempunyai seorang ibu?" Ia menjawab: "Ya." Umar lalu berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Akan datang padamu semua seorang bernama Uwais bin 'Amir beserta sepasukan mujahidin dari ahli Yaman, ia dari keturunan Murad dari Qaran. Ia mempunyai penyakit supak lalu sembuh dari Penyakitnya itu kecuali di suatu tempat sebesar wang dirham. Ia juga mempunyai seorang ibu yang ia amat berbakti padanya. Andaikata orang itu bersumpah akan sesuatu atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu - dengan sebab amat berbaktinya terhadap ibunya itu. Maka jikalau engkau kuasa meminta padanya agar ia memintakan pengampunan - kepada Allah - untukmu, maka lakukanlah itu!" Oleh sebab itu, mohonkanlah pengampunan kepada Allah - untukku. Uwais lalu memohonkan pengampunan untuk Umar. Selanjutnya Umar bertanya lagi: "Ke manakah anda hendak pergi?" Ia menjawab: "Ke Kufah." Umar berkata: "Sukakah anda, sekiranya saya menulis - sepucuk surat - kepada gabenor Kufah - agar anda dapat sambutan dan pertolongan yang diperlukan." Ia menjawab: "Saya lebih senang menjadi golongan manusia yang fakir-miskin."
Setelah tiba tahun mukanya, ada seorang dari golongan bangsawan Kufah berhaji, lalu kebetulan ia menemui Umar, kemudian Umar menanyakan padanya perihal Uwais. Orang itu menjawab: Sewaktu saya tinggalkan, ia dalam keadaan buruk rumahnya lagi sedikit barangnya - maksudnya sangat menderita." Umar lalu berkata: "Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Akan datang padamu semua seorang bernama Uwais bin 'Amir beserta sepasukan mujahidin dari ahli Yaman, ia dari keturunan Murad dari Qaran. Ia mempunyai penyakit supak lalu sembuh dari penyakitnya itu kecuali di suatu tempat sebesar wang dirham. Ia juga mempunyai seorang ibu yang ia amat berbakti padanya. Andaikata orang itu bersumpah akan sesuatu atas nama Allah, pasti Allah akan melaksanakan sumpahnya itu. Maka jikalau engkau kuasa meminta padanya agar ia memintakan pengampunan - kepada Allah untukmu, maka lakukan itu!" Orang bangsawan itu lalu mendatangi Uwais dan berkata: "Mohonkanlah pengampunan - kepada Allah - untukku. Uwais berkata: "Anda masih baru saja waktunya melakukan perjalanan yang baik - yakni ibadat haji, maka sepatutnya memohonkanlah pengampunan untukku." Uwais lalu melanjutkan katanya: "Adakah anda bertemu dengan Umar?" Ia menjawab: "Ya". Uwais lalu memohonkan pengampunan untuknya. Orang-orang banyak lalu mengerti siapa sebenarnya Uwais itu, mereka mendatanginya, kemudian Uwais berangkat - keluar dari Kufah menurut kehendaknya sendiri." (Riwayat Muslim)

Belajar Ilmu
1.) Niscaya Allah akan meninggikan beberapa darjat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat (Al mujadalah 11)2.) Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu nescaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Syurga (Shahih Al jami)


3.) Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali(Shahih trumuzi)


4.) Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap Agama (Sahih Ibnu Majah)


5.) Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya (HR Bukhari )


6.Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh, saya tidak mengatakan ,"Alif,lam,mim" satu huruf , tetapi alif satu huruf , lam satu huruf , dan mim satu huruf,(HR Bukhari)


7.)Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an :" Bacalah dan naik lah , bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, kerana sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca (HR Bukhari)


8.) Inginkah salah seorang di antara kalian yang kembali ke keluarganya membawa tiga ekor unta yang hamil dan gemuk-gemuk ? kami berkata "Ya, maka beliau bersabda "tiga ayat yang kalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik dari unta yang hamil dan gemuk(HR Muslim)

9.) Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah yang didalamnya mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada di Sisi-Nya (HR Muslim)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...